Search for associations in Ljungby kommun

×
Information
Välkommen till Ljungby kommuns föreningsregister. Här kan du söka efter föreningar som har valt att publicera sina uppgifter.
Till er föreningar
Tänk på att samtliga uppgifter ska godkännas varje år och att varje förening är ansvarig för de uppgifter som finns sparade i registret.
Name (link to more info) Type of association Activity Homepage
Sensus Studieförbund Studieförbund Konst, Kultur, Kurser, Körverksamhet... sensus.se
SFK Spöfolket Idrottsföreningar Övrig verksamhet spofolket.se
Singeshult Natur och Kultur Kulturföreningar Kultur, Utflykter
Smålands Fallskärmsklubb Idrottsföreningar Övrig verksamhet frifall.nu
SMK Ljungby motocross Motorföreningar Motorcross smkljungby.se
SMU Equmenia Jonsboda Religiösa föreningar Scouting
SMU Equmenia Lagan Religiösa föreningar Religion, Ungdomsverksamhet bergaortensmissionsf...
SMU Equmenia Ljungby Religiösa föreningar Musik, Scouting ljungbymissionskyrka...
SMU Equmenia scoutkår Vittaryd Religiösa föreningar Religion, Scouting bergaortensmissionsf...
Södra Ljunga Bygdegårdsförening Bygdegårdsföreningar Dans, Hembygdsvård
Södra Ljunga Sockenråd Samhällsförening o Sockenråd Sockenråd
SPF Seniorerna Ljungby Pensionärsföreningar Pensionär spfseniorerna.se/dis...
SPF Seniorerna Odensjö Pensionärsföreningar Boule, Pensionär
Sportskyttarna Ljungby Övriga föreningar Pistolskytte spljungby.se
Stiftelsen Linggården Hembygdsföreningar Hembygdsvård, Museum, Övrig verksamhet sodraljunga.se
Page 8/10

Har du synpunkter eller frågor om föreningsregistret kan du vända dig till Kultur- och fritidsförvaltningen telefon 0372-78 92 33.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28