Stöd till föreningar och arrangemang

×
Information
Våra olika föreningsstöd
Här nedan hittar ni information om och vilka stöd som finns att söka i Ljungby kommun.
Det är er skyldighet att informera er om de specifika stödreglerna och att följa dessa.
Hjälp med inloggning
För att ansöka om stöd krävs det att ni loggar in. Inloggningsuppgifter lämnas ut till stödberättigade föreningar. Det krävs att föreningen finns registerad i vårt föreningsregister. För ny kund som önskar erhålla användarnamn och lösenord registrera era uppgifter här https://fri.ljungby.se/forening/registrera.aspx.Har du glömt dina uppgifter kontaktar du kultur- och fritidsförvaltningen på 0372-78 92 33
Stöd till föreningar
Boverkets Allmänna samlingslokaler - Inv (2024)

Ansök senast: 1 maj

Bidraget söks hos Boverket och kan gå till att bygga nytt, bygga om och att förbättra tillgängl...

Anläggningsstöd (2024)

Ansök senast: 1 maj och 30 juni. Ansökningar från den 2 maj - 30 juni halverat stödbelopp.

Stöd till föreningar som äger eller har driftansvar för verksamhetslokal/anläggning. Anläggningsstödet utgår enligt schablonb...

Hyresstöd (2024)

Ansök senast: 1 maj och 30 juni. Ansökningar från den 2 maj - 30 juni halverat stödbelopp.

Stödet avser föreningens lokalkostnader för barn- och ungdomsverksamheten. - Föreningen ska ha minst 10 medlemmar i åldern 7-...

Investeringsstöd (2024)

Ansök senast: Ansökningar kan lämnas in löpande under året.

Investeringsstödet är en delfinansiering av en investering som föreningen gör på en anläggning eller lokal som föreningen äge...

Lokalt aktivitetsstöd hösten 2023 (2024)

Ansök senast: 25 februari 2024

Föreningar kan söka LOK- stöd för sin verksamhet för åldersruppen 7-25år. - Stödet utgår per sammankomst.Föreningen ska ha mi...

Stöd till bygdegårdsföreningar (2024)

Ansök senast: 1 maj och 30 juni. Ansökningar från den 2 maj - 30 juni halverat stödbelopp.

För att söka stödet ska föreningen ha sammanlagt minst 12 aktivitetstillfällen per år och äga en egen lokal eller ha driftans...

Stöd till hembygdsföreningar (2024)

Ansök senast: 1 maj och 30 juni. Ansökningar från den 2 maj - 30 juni halverat stödbelopp.

Stöd till hembygdsföreningar är uppdelat i två olika schablonbelopp. Belopet är beroende av om föreningen äger eller har drif...

Ledarutbildningsstöd (2024)

Ansök senast: Löpande under året och senast 6 månader efter utbildningstillfället.

Föreningar kan söka stöd för utbildning av ledare som är verksamma i föreningens barn- och ungdomsverksamhet. Till ansökan sk...

Lokalt utvecklingsstöd (2024)

Ansök senast: 31 maj

Här ansöker ni föreningar som är sockenråd, byalag, byförening, utvecklingsgrupp, bygdeförening eller samhällsförening om lok...

Stöd till jubilerande förening (2024)

Ansök senast: Löpande under året

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att uppvakta föreningar när de fyller 50 år, 100 år och 150 år. - Föreningen måste s...

Lokalt aktivitetsstöd våren 2024 (2024)

Ansök senast: 25 augusti 2024

Föreningar kan söka LOK- stöd för sin verksamhet för åldersruppen 7-25år. - Stödet utgår per sammankomst.Föreningen ska ha mi...

Stöd till arrangemang
Större arrangemang (2024)

Ansök senast: Årets medel är fördelade, ny ansökningsperiod öppnar den 1 december 2024.

Årets medel är fördelade, ny ansökningsperiod öppnar den 1 december 2024. - Stöd till arrangemang är avsedda som ekonomisk hj...

Snabbstöd arrangemang (2024)

Ansök senast: Ansök senast en månad före arrangemanget.

Stöd till arrangemang är avsedda som ekonomisk hjälp till föreningar, grupper och enskilda i kommunen. Syftet är att stödja a...

Ung arrangör (2024)

Ansök senast: Ansökan ska inkomma senast en månad före arrangemangets genomförande.

Stödet kan sökas av unga mellan 16 - 30 år som vill genomföra ett kulturarrangemang som är öppet för allmänheten. - Ansökan -...