Association registration

Here you can register your association for approval to the internet-catalog.
Viktigt! Ni ska ladda upp era föreningsdokument, uppdatera medlemsinformation och godkänna era sparade uppgifter i föreningsregistret när ni erhållit inloggnings uppgifter.
* Required fields
Contactinformation
 
Other information
Choose activities
Members information
AgesTotaltPojkarFlickor
0-6
7-25
26-
Addresses
Kontaktperson 1) (Optional registration)
1) This address (Kontaktperson) is the one shown under the heading 'Contact' in the public/official part of the registry.
Ordförande (Mandatory registration)
Sekreterare (Optional registration)
Kassör (Mandatory registration)
Lotteriföreståndare (Optional registration)
Storage of personal data
De personuppgifter du lämnar här lagras så länge som behövs för att Ljungby kommun, bland annat, ska kunna hålla ett aktuellt föreningsregister, kunna ta ut statistik och göra interna uppföljningar samt för att sända information till er förening. Genom att godkänna nedan medger jag att personuppgifterna som registrerats behandlas i enlighet med ovanstående. Jag garanterar även att den/de registrerade personen/personerna till mig, antingen skriftligt eller muntligt, givit sitt medgivande till denna registrering.
Signature
............................................................

Complete the form press Print  if you want to print the information

Press Send to submit the form to send an email to the responsible person.
 

Har du synpunkter eller frågor om föreningsregistret kan du vända dig till Kultur- och fritidsförvaltningen telefon 0372-78 92 33.


FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .