Stöd till föreningar och arrangemang

×
Information
Våra olika föreningsstöd
Här nedan hittar ni information om och vilka stöd som finns att söka i Ljungby kommun. Vid varje stöd finns en blå cirkel med ett i, klicka på denna och ni får mer information om varje stöd. Det är er skyldighet att informera er om de specifika stödreglerna.
Hjälp med inloggning
För vissa av stöden krävs det att ni loggar in, detta kräver dessutom att ni finns registerade i vårt föreningsregister. För att erhålla användarnamn och lösenord kontakta kultur- och fritidsförvaltningen tel 0372-78 92 33.
Stöd till föreningar Ansökan senast Ansökan
Boverkets Allmänna samlingslokaler - Inv (2021) 1 maj
Anläggningsstöd (2021) 1 maj, ansökningar från den 2 maj - 30 juni halverat stödbelopp.
Hyresstöd (2021) 1 maj, ansökningar från den 2 maj - 30 juni halverat stödbelopp.
Investeringsstöd (2021) Löpande under året
Lokalt aktivitetsstöd (2021) 25 februari och den 25 augusti
Långsiktigt kulturstöd (2021) Löpande under året
Stöd till bygdegårdsföreningar (2021) 1 maj, ansökningar från den 2 maj - 30 juni halverat stödbelopp.
Stöd till hembygdsföreningar (2021) 1 maj, ansökningar från den 2 maj - 30 juni halverat stödbelopp.
Ledarutbildningsstöd (2021) Löpande under året och senast 6 månader efter utbildningenstillfället.
Stöd till jubilerande förening (2021) Löpande under året
Stöd till arrangemang Ansökan senast Ansökan
Större arrangemang (2021) Löpande under året och senast 4 månader innan arrangemanget startar.
Snabbstöd arrangemang (2021) Löpande under året och senast 1 månad innan arrangemanget startar.
Ung arrangör (2021) Löpande under året och senast 1 månad innan arrangemanget startar.