Agunnaryds Sockenråd

Latest update: 6/29/2023
General
Agunnaryds Sockenråd Create contactcard (vcf-file) for Agunnaryds Sockenråd
John Westin
Address Agundavägen 4, 341 77, Agunnaryd
Home
Work
Mobile 070-3366699
Email johnw@westec.se
Homepage http://www.agunnaryd.se
Other information
Founded 1986
Financial year begins (MMDD) 0901
National organisation
Activity Hembygdsvård, Sockenråd
Summary Agunnaryds sockenråd har som syfte att samverka med andra föreningar och aktörer för att utveckla Agunnaryd. Detta gör vi genom att:
1. Arrangera samverkansmöten med föreningar och aktörer i Agunnaryd för att hitta gemensamma frågor att samarbeta kring. Ett exempel på det är att vi tillsammans med Bygdegårdsföreningen arrangerade nationaldagsfirande 6 juni 2022 som blev mycket välbesökt av barnfamiljer.
2. Informera om Agunnaryd och bidra till gemenskap. Det gör vi genom att ansvara för www.agunnaryd.se, ge ut Agunnaryds annonsblad som skickas till alla hushåll med postnummer 34177 varje månad och dela ut en välkomstkasse till nyinflyttade agunnarydsbor.3 Översiktsplan och serviceorter, frågor, feedback, informaiton, förslag från Agunnaryd och till Agunnarydsbor.
Log in

Log in to see all the details of your association.

Har du synpunkter eller frågor om föreningsregistret kan du vända dig till Kultur- och fritidsförvaltningen telefon 0372-78 92 33.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28