Välkommen till vår bokning

×
Information
För närvarande kommer inga nya bokning att tas emot. Detta beror de ny rekomendationer som gäller för Kronobergslän.

På dessa visas aktuellt bokningsläge för lokaler som bokas via Ljungby kommun.

För att sända en förfrågan - för markören över ledig tid i schemat.

Har du fått ett lösenord kan du logga in. Kontakta Karin Eriksson på 0372-78 92 41 för frågor kring inloggning.0/0